10 συμβουλές για Linux Terminal για ενίσχυση της παραγωγικότητας - MC-EDUCATE

10 συμβουλές για Linux Terminal για ενίσχυση της παραγωγικότητας

10 Linux Terminal Tips and Tricks to Enhance Your Workflow
10 Linux Terminal Tips and Tricks to Enhance Your Workflow
10 συμβουλές για Linux Terminal για ενίσχυση της παραγωγικότητας

10 συμβουλές για Linux Terminal για ενίσχυση της παραγωγικότητας

Το τερματικό του Linux είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την παραγωγικότητά σας όταν χρησιμοποιείται αποτελεσματικά. Εδώ είναι δέκα συμβουλές και κόλπα που θα σας βοηθήσουν να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητές του.

1. Χρησιμοποιήστε τα aliases

Τα aliases είναι συντομεύσεις για εντολές που χρησιμοποιείτε συχνά. Αντί να πληκτρολογείτε μακριές και περίπλοκες εντολές, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα alias. Για παράδειγμα:

alias ll='ls -alF'

Αυτή η εντολή θα σας επιτρέψει να πληκτρολογείτε ll αντί για ls -alF.

2. Ιστορικό εντολών

Η εντολή history εμφανίζει όλες τις προηγούμενες εντολές που έχετε χρησιμοποιήσει. Μπορείτε να εκτελέσετε ξανά μια παλιά εντολή με τον αριθμό της:

!42

Αυτό θα εκτελέσει την εντολή με αριθμό 42 από το ιστορικό σας.

3. Χρησιμοποιήστε το tab completion

Το tab completion είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο που σας επιτρέπει να ολοκληρώνετε εντολές και αρχεία πληκτρολογώντας μόνο ένα μέρος τους και πατώντας το πλήκτρο Tab. Αυτό θα συμπληρώσει τα υπόλοιπα για εσάς, εάν υπάρχει μόνο μία πιθανή επιλογή. Διαφορετικά, θα σας εμφανίσει όλες τις πιθανές επιλογές.

4. Εκτελέστε πολλαπλές εντολές

Μπορείτε να συνδυάσετε πολλαπλές εντολές σε μία γραμμή χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες ; ή &&:

  • Για σειριακή εκτέλεση, χρησιμοποιήστε τον χαρακτήρα ;:
  • cd /var; ls; cd ..
  • Για εκτέλεση μόνο με επιτυχία της προηγούμενης εντολής, χρησιμοποιήστε τον χαρακτήρα &&:
  • cd /var && ls

5. Ανακατευθύνετε εισόδους και εξόδους

Μπορείτε να ανακατευθύνετε τις εξόδους και τις εισόδους από και προς αρχεία χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες >, >> και <:

  • Ανακατεύθυνση εξόδου σε νέο αρχείο:
  • ls > directory_list.txt
  • Προσθήκη εξόδου σε υπάρχον αρχείο:
  • ls >> directory_list.txt
  • Ανακατεύθυνση εισόδου από αρχείο:
  • sort < unsorted_list.txt

6. Χρησιμοποιήστε τα pipelines

Τα pipelines επιτρέπουν την έξοδο μιας εντολής να χρησιμοποιείται ως είσοδο μιας άλλης. Το σύμβολο | χρησιμοποιείται για αυτό:

cat file.txt | grep "search_term"

Αυτή η εντολή θα ψάξει για τη λέξη "search_term" στο αρχείο file.txt.

7. Χρησιμοποιήστε το screen ή το tmux

Τα screen και tmux είναι προγράμματα που σας επιτρέπουν να εργάζεστε σε πολλαπλές τερματικές συνεδρίες ταυτόχρονα. Μπορείτε να αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε ξανά σε αυτές τις συνεδρίες χωρίς να διακοπούν οι εκτελούμενες διεργασίες.

8. Αυτόματες εργασίες με το cron

To cron είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει τον προγραμματισμό αυτόματων εργασιών στο Linux. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο crontab για να ορίσετε εργασίες που θα εκτελούνται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα:

crontab -e

Αυτό θα ανοίξει τον επεξεργαστή κειμένου για να προσθέσετε τις εργασίες σας.

9. Εργασία με περιβαλλοντικές μεταβλητές

Οι περιβαλλοντικές μεταβλητές αποθηκεύουν δεδομένα που επηρεάζουν τη λειτουργία των εντολών και των προγραμμάτων. Μπορείτε να δείτε όλες τις περιβαλλοντικές μεταβλητές με την εντολή:

printenv

Μπορείτε να ορίσετε νέες περιβαλλοντικές μεταβλητές με την εντολή export:

export MY_VAR="hello"

10. Διαχείριση διεργασιών

Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε όλες τις τρέχουσες διεργασίες στον υπολογιστή σας με την εντολή ps:

ps -aux

Για να σταματήσετε μια διεργασία, χρησιμοποιήστε την εντολή kill ακολουθούμενη από τον αριθμό της διεργασίας (PID):

kill 12345

Ενσωματώνοντας αυτές τις 10 συμβουλές και κόλπα στη δουλειά σας, θα διαπιστώσετε ότι το τερματικό του Linux γίνεται ένας αδερλφικότερος και πιο παραγωγικός συνεργάτης. Καλή τύχη και καλή διασκέδαση με την εξερεύνηση των δυνατοτήτων του!

Image

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ στο Digital Marketing & SEO

 

Αυτός ο ιστότοπος έχει σκοπό να μαζέψει μια βάση δεδομένων απο Know How tips σε τομείς τεχνολογίας πληροφορικής, δωρεάν digital marketing, Linux, Windows, SEO κ.α.

Επίσης δείχνω τεχνικές affiliate marketing, make money online, απο προσωπικές εμπειρίες