Κορυφαίες 35 συμβουλές και κόλπα για το κονσόλα Linux - MC-EDUCATE

Κορυφαίες 35 συμβουλές και κόλπα για το κονσόλα Linux

Top 35 Linux Console Tips and Tricks From Practical Experience
Top 35 Linux Console Tips and Tricks From Practical Experience
```html Κορυφαίες 35 συμβουλές και κόλπα για το κονσόλα Linux

Κορυφαίες 35 συμβουλές και κόλπα για το κονσόλα Linux

Σήμερα, αναλύουμε τις κορυφαίες 35 συμβουλές και κόλπα για το κονσόλα Linux που προέρχονται από πρακτική εμπειρία. Εάν επιθυμείτε να βελτιώσετε την παραγωγικότητά σας και να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Linux με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διαβάστε παρακάτω.

1. Χρήση των sudo και su

Η χρήση του sudo και του su είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εντολών με δικαιώματα διαχειριστή. Χρησιμοποιήστε sudo για να εκτελέσετε μία εντολή με δικαιώματα υπερχρήστη και su για να αλλάξετε χρήστη.

2. Εξερεύνηση αρχείων με το ls

Η εντολή ls σας επιτρέπει να δείτε τα περιεχόμενα ενός καταλόγου. Προσθέστε την επιλογή -la για περισσότερες λεπτομέρειες.

3. Μέθοδοι αναζήτησης με την grep

Η εντολή grep είναι εξαιρετική για την αναζήτηση κειμένου μέσα σε αρχεία. Χρησιμοποιήστε grep 'κείμενο' αρχείο για γρήγορη αναζήτηση.

4. Παρακολούθηση συστημάτων με το top

Η εντολή top σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.

5. Διαχείριση αρχείων με το cp και mv

Χρησιμοποιήστε cp για την αντιγραφή αρχείων και mv για τη μετακίνηση ή μετονομασία τους.

 • cp αρχείο προορισμός
 • mv αρχείο νέος_κατάλογος

6. Αποσυμπίεση αρχείων με το tar

Η εντολή tar είναι εξαιρετική για τη συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων.

 • tar -czvf αρχείο.tar.gz κατάλογος
 • tar -xzvf αρχείο.tar.gz

7. Έλεγχος αρχείων με το diff

Χρησιμοποιήστε την εντολή diff για να συγκρίνετε δύο αρχεία και να δείτε τις διαφορές τους.

8. Διαχείριση διεργασιών με το kill

Για να τερματίσετε μια διεργασία, χρησιμοποιήστε την εντολή kill.

9. Χρήση του cron για προγραμματισμένες εργασίες

Χρησιμοποιήστε το cron για να προγραμματίσετε την εκτέλεση εργασιών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

10. Παρακολούθηση αλλαγών αρχείων με το tail

Η εντολή tail είναι εξαιρετική για την παρακολούθηση των τελευταίων γραμμών ενός αρχείου. Χρησιμοποιήστε την επιλογή -f για συνεχή παρακολούθηση.

11. Χρήση των συνημμένων ιστοσελίδων με το curl

Η εντολή curl σας επιτρέπει να κάνετε αιτήσεις HTTP και να λαμβάνετε δεδομένα από τον ιστό. Χρησιμοποιήστε curl URL για να δείτε το περιεχόμενο ενός ιστοτόπου.

12. Μεταφορά αρχείων με το scp

Η εντολή scp σας επιτρέπει να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ απομακρυσμένων συστημάτων με ασφάλεια.

 • scp αρχείο χρήστης@σέρβερ:κατάλογος_προορισμού
 • scp χρήστης@σέρβερ:αρχείο κατάλογος_προορισμού

13. Δημιουργία αρχειοθηκών με το zip και unzip

Χρησιμοποιήστε το zip για να δημιουργήσετε αρχειοθήκες και το unzip για να τις εξάγετε.

14. Χρήση προσωρινών αρχείων με το tmp

Η προσωρινή αποθήκευση αρχείων μπορεί να είναι χρήσιμη για σύντομες λειτουργίες. Χρησιμοποιήστε τον κατάλογο /tmp για την προσωρινή αποθήκευση αρχείων.

15. Χρήση των μεταβλητών περιβάλλοντος με το export

Χρησιμοποιήστε την εντολή export για να ορίσετε μεταβλητές περιβάλλοντος που θα χρησιμοποιούνται σε όλες τις συνεδρίες.

 • export ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ=τιμή

16. Αλλαγή πρόσβασης αρχείων με το chmod

Η εντολή chmod σας επιτρέπει να αλλάξετε τα δικαιώματα πρόσβασης των αρχείων.

 • chmod 755 αρχείο

17. Εντοπισμός αρχείων με το find

Η εντολή find είναι εξαιρετική για την αναζήτηση αρχείων και καταλόγων.

18. Χρήση συντομεύσεων με τα bash aliases

Δημιουργήστε συντομεύσεις εντολών με τη χρήση aliases στο αρχείο .bashrc.

 • alias ll='ls -la'

19. Ανάκτηση των εργασιών ιστορικού με το history

Χρησιμοποιήστε την εντολή history για να δείτε την ιστορία των εντολών που έχετε εκτελέσει.

20. Χρήση του Network Management με το nmcli

Η εντολή nmcli χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των ρυθμίσεων δικτύου.

21. Παρακολούθηση των log αρχείων με το journalctl

Χρησιμοποιήστε την εντολή journalctl για να δείτε τα log αρχεία του συστήματος.

22. Έλεγχος δίσκων με το df και du

Η εντολή df δείχνει τη χρήση του χώρου δίσκου, ενώ η du δείχνει τη χρήση του χώρου ανά κατάλογο.

23. Παρακολούθηση της μνήμης με το free

Η εντολή free δείχνει τη χρήση της μνήμης του συστήματός σας.

24. Εκκαθάριση cache με το sync και echo

Χρησιμοποιήστε τις εντολές sync και echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches για να καθαρίσετε την cache του συστήματος.

25. Δημιουργία σκριπτών με το bash

Η δημιουργία σκριπτών με τη γλώσσα bash μπορεί να σας βοηθήσει να αυτοματοποιήσετε πολλαπλές εργασίες.

26. Χρήση του SSH για ασφαλή σύνδεση

Η εντολή ssh σας επιτρέπει να συνδεθείτε ασφαλώς σε απομακρυσμένα συστήματα.

27. Παρακολούθηση των διεργασιών με το ps

Χρησιμοποιήστε την εντολή ps για να δείτε τις τρέχουσες διεργασίες.

28. Διαγραφή αρχείων με το rm

Η εντολή rm χρησιμοποιείται για τη διαγραφή αρχείων ή καταλόγων.

 • rm αρχείο
 • rm -r κατάλογος

29. Εξερεύνηση του συστήματος αρχείων με το df

Η εντολή df σας δείχνει τη χρήση και τον διαθέσιμο χώρο του συστήματος αρχείων.

30. Εξαγωγή τμημάτων αρχείων με το awk

Χρησιμοποιήστε την εντολή awk για την εξαγωγή και τη διαχείριση τμημάτων αρχείων.

31. Χρήση του cut για τον διαχωρισμό κειμένου

Η εντολή cut χρησιμοποιείται για τη διαίρεση κειμένων σε τμήματα με βάση συγκεκριμένους χαρακτήρες.

 • cut -d, -f1 αρχείο

32. Φιλτράρισμα κειμένου με το sed

Η εντολή sed χρησιμοποιείται για την επεξεργασία και το φιλτράρισμα κειμένου.

33. Χρήση της εντολής xargs

Η εντολή xargs χρησιμοποιείται για την εκτέλεση εντολών στις οποίες περνιούνται παράμετροι από το στάνταρ είσοδο (stdin).

34. Διαχείριση πακέτων με το apt-get

Η εντολή apt-get χρησιμοποιείται σε διανομές βασισμένες στο Debian για τη διαχείριση πακέτων.

35. Παρακολούθηση του συστήματος με το htop

Το htop είναι ένας διαδραστικός αντικαταστάτης του top που προσφέρει περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητες διαχείρισης.

Αυτές ήταν οι κορυφαίες 35 συμβουλές και κόλπα για την κονσόλα Linux. Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, θα μπορέσετε να βελτιώσετε την παραγωγικότητά σας και να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του λειτουργικού σας συστήματος.

```
Image

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ στο Digital Marketing & SEO

 

Αυτός ο ιστότοπος έχει σκοπό να μαζέψει μια βάση δεδομένων απο Know How tips σε τομείς τεχνολογίας πληροφορικής, δωρεάν digital marketing, Linux, Windows, SEO κ.α.

Επίσης δείχνω τεχνικές affiliate marketing, make money online, απο προσωπικές εμπειρίες