Δημιουργία Πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης με Python από την Αρχή - MC-EDUCATE

Δημιουργία Πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης με Python από την Αρχή

Δημιουργία Πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης με Python από την Αρχή

Δημιουργία Πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης με Python από την Αρχή

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι ένας από τους πλέον συναρπαστικούς τομείς της τεχνολογίας σήμερα. Από την εκμάθηση μηχανών μέχρι την αυτόνομη λήψη αποφάσεων, οι AI πράκτορες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτών των εξελίξεων. Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε AI πράκτορες με την Python από την αρχή, χωρίς να χρειάζεστε προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό.

Προετοιμασία Περιβάλλοντος Εργασίας

Πριν ξεκινήσουμε τη δημιουργία του πρώτου AI πράκτορά μας, θα χρειαστούμε ένα κατάλληλο περιβάλλον εργασίας. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε είναι:

 • Python: Είναι η γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιήσουμε.
 • IDE: Συνιστούμε το PyCharm, αλλά μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε Visual Studio Code ή οποιοδήποτε άλλο προτιμάτε.
 • Βιβλιοθήκες: Θα χρειαστούμε ορισμένες βιβλιοθήκες όπως το NumPy και το SciPy για μαθηματικές λειτουργίες, και το TensorFlow για τη δημιουργία των AI μοντέλων μας.

Εγκατάσταση Python και IDE

Μπορείτε να κατεβάσετε την Python από την επίσημη ιστοσελίδα της (python.org). Μετά την εγκατάσταση, κατεβάστε και εγκαταστήστε το IDE της προτίμησής σας.

Εγκατάσταση Βιβλιοθηκών

Για να εγκαταστήσετε τις απαραίτητες βιβλιοθήκες, ανοίξτε το terminal ή το command prompt και εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές:

pip install numpy scipy tensorflow

Δημιουργία του Πρώτου AI Πράκτορα

Αφού προετοιμάσαμε το περιβάλλον μας, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δημιουργία του πρώτου AI πράκτορα. Θα δημιουργήσουμε έναν πράκτορα που μαθαίνει να παίζει το παιχνίδι "Tic-Tac-Toe".

Βήμα 1: Δημιουργία του Παιχνιδιού

Αρχικά, πρέπει να δημιουργήσουμε το παιχνίδι. Θα γράψουμε κώδικα που να καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού και να επιτρέπει στον πράκτορα να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον.


class TicTacToe:
  def __init__(self):
    self.board = [' ' for _ in range(9)]
    self.current_winner = None

  def print_board(self):
    for row in [self.board[i*3:(i+1)*3] for i in range(3)]:
      print('| ' + ' | '.join(row) + ' |')

  @staticmethod
  def print_board_nums():
    number_board = [[str(i) for i in range(j*3, (j+1)*3)] for j in range(3)]
    for row in number_board:
      print('| ' + ' | '.join(row) + ' |')

Βήμα 2: Δημιουργία του Πράκτορα

Στη συνέχεια, θα δημιουργήσουμε τον πράκτορα. Ο πράκτορας θα χρησιμοποιήσει Reinforcement Learning (ενίσχυση μάθησης) για να μάθει πώς να παίζει το παιχνίδι.


import numpy as np

class AIPlayer:
  def __init__(self, epsilon=0.1, alpha=0.5):
    self.epsilon = epsilon
    self.alpha = alpha
    self.q = {}

  def get_q(self, state, action):
    return self.q.get((state, action), 0.0)

  def choose_action(self, state, actions):
    if np.random.random() < self.epsilon:
      return np.random.choice(actions)
    else:
      qs = [self.get_q(state, a) for a in actions]
      max_q = max(qs)
      return actions[np.argmax(qs)]

Βήμα 3: Εκπαίδευση του Πράκτορα

Τέλος, πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον πράκτορα μας. Αυτό γίνεται μέσω επαναλαμβανόμενων παιχνιδιών, όπου ο πράκτορας βελτιώνει τις στρατηγικές του βάσει ανατροφοδότησης από τα παιχνίδια.


def train(agent, env, episodes=10000):
  for episode in range(episodes):
    state = env.reset()
    done = False
    while not done:
      action = agent.choose_action(state, env.available_actions())
      next_state, reward, done, info = env.step(action)
      old_q = agent.get_q(state, action)
      future_q = max([agent.get_q(next_state, a) for a in env.available_actions()])
      agent.q[(state, action)] = old_q + agent.alpha * (reward + future_q - old_q)
      state = next_state

Συμπεράσματα

Σε αυτό το άρθρο, καλύψαμε τα βασικά βήματα για να δημιουργήσετε έναν AI πράκτορα με Python από την αρχή. Ξεκινήσαμε με την προετοιμασία του περιβάλλοντος εργασίας, συνεχίσαμε με τη δημιουργία του παιχνιδιού και του πράκτορα και ολοκληρώσαμε με την εκπαίδευση του πράκτορα.

Με λίγο παραπάνω χρόνο και εξάσκηση, μπορείτε να συνεχίσετε να βελτιστοποιείτε τον πράκτορά σας και να εφαρμόσετε τις γνώσεις σας σε πιο περίπλοκα προβλήματα και παιχνίδια. Καλή επιτυχία!

Image

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ στο Digital Marketing & SEO

 

Αυτός ο ιστότοπος έχει σκοπό να μαζέψει μια βάση δεδομένων απο Know How tips σε τομείς τεχνολογίας πληροφορικής, δωρεάν digital marketing, Linux, Windows, SEO κ.α.

Επίσης δείχνω τεχνικές affiliate marketing, make money online, απο προσωπικές εμπειρίες